Styrelse

STYRELSE

Ordförande:

- Sven Albinsson

 

Ledamöter:

- Marcela Contardo

- Anna Magne

- Joakim Öberg

- Patrik Jonsson

 

Suppleanter:

- Petter Alke

 

Valberedning:

- Jonas Widerberg

- Peter Widerberg

 

Revisor:

- Öhrlings PricewaterhouseCoopers

 

Kontakt:

info@raseglet1.se

 

Kontakta gärna styrelsen via mejl eller genom att lägga ett brev på styrelsens postlåda i trapphus 118.

Vad gäller för styrelsen?

 

I en bostadsrättsförening ska det finnas en styrelse som ansvarar för den löpande verksamheten. Styrelsen ska också anmäla ändringar i föreningen till Bolagsverket.

 

Bostadsrättsföreningens styrelse ska bestå av minst tre ledamöter. Styrelsen utses av föreningsstämman.

 

Styrelseledamöterna och suppleanterna ska

- Vara minst 18 år

- Normalt vara medlemmar i föreningen, om inte annat är bestämt i stadgarna

- Inte vara försatta i konkurs, ha näringsförbud eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

 

Om styrelseledamöterna inte kan fullfölja sina arbetsuppgifter är det styrelsesuppleanterna som träder in i deras ställe.

 

Vad är styrelsens ansvar?

 

- Beslutar om firmateckningen

- Kallar medlemmarna till föreningsstämman

- Företräder föreningen

- Ansvarar för den löpande verksamheten i föreningen

- Ansvarar för att årsredovisningar upprättas

- Rättar sig efter stadgarna och föreningsstämmans beslut

- Anmäler ändringar i föreningen till Bolagsverket.

 

ADRESS:

EKENSBERGSVÄGEN 118

117 69 STOCKHOLM

 

Epost: info@raseglet1.se

ORG NR:

769619-6984

 

 

 

Copyright @ All Rights Reserved